aktualności

10 listopada 2023r. dniem wolnym od pracy

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie z dnia 16 października 2023 r., dzień 10 listopada 2023r. został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w […]

aktualności

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

Powiat Łukowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej […]

aktualności

Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”

Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”, przygotowana przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 skierowana jest do wszystkich obywateli, w szczególności do opiekunów dzieci i […]

aktualności

Kondolencje

  Pani Edycie Stolarczyk najgłębsze wyrazy współczucia z powodu śmierci Taty składają Dyrekcja i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie

PCPR
aktualności

Informacja o ulgach dla osób niepełnosprawnych

Przejazdy ulgowe transportem publicznym (PKP, PKS) osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności tj. I grupą inwalidzką, orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, posiadają – zgodnie z zasadami ogólnymi – uprawnienie do […]

aktualności

Nowe programy wspierające mieszkalnictwo osób z niepełnosprawnością z pakietu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie informuje, iż Powiat Łukowski przystąpił do dwóch Programów wspierających mieszkalnictwo osób z niepełnosprawnością z pakietu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”, finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. „Samodzielność […]