„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” w Powiecie Łukowskim

             Powiat Łukowski z sukcesem aplikował o dofinansowanie do opieki dla osób niepełnosprawnych w ramach rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”, wdrażanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Celem programu jest zwiększenie komfortu życia osób dotkniętych niepełnosprawnością. Pomoc asystenta dotyczyć może zarówno spraw bytowych, takich jak pomoc przy przyrządzaniu posiłków, czynnościach dnia codziennego, jak również czynności wymagających wyjścia na zewnątrz, np. załatwiania spraw urzędowych, wizyty u lekarza, czy udziału w wydarzeniach kulturalnych np. wyjścia do kina, na koncert itp.

Powiat Łukowski na realizację programu otrzyma środki w wysokości ponad 1 411 500 zł. O uzyskanie pomocy mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jak również dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Zadania w zakresie określonym w Programie realizować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie.