DANE ADRESOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie
ul. Broniewskiego 20/26
21-400 Łuków

Godziny pracy : 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku

Tel. / Fax 025 798 99 13,

Poczta elektroniczna: sekretariat@pcpr.lukow.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: https://pcprluk.bip.gov.pl/ 

Numery Telefonów

Dyrektor tel. 25 798 99 13
Z-ca Dyrektora tel. 507 070 245
Główny Księgowy tel. 25 798 99 13 wew. 68
Kadry, płace, RODO tel. 25 798 99 13 wew. 68
Piecza zastępcza, pomoc instytucjonalna tel. 25 798 99 13 wew. 64, 65, 67
Projekty, szkolenia tel. 25 798 99 13 wew. 65
Aktywny Samorząd tel. 501 896 329
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej tel. 25 798 99 13 wew. 67,  509 199 790
Zespół rehabilitacji zawodowej i społecznej tel. 25 798 99 13 wew. 69,  505 447 269

 


Dyrektor PCPR w ŁukowieAgnieszka Krawczyk

Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w pokoju nr 6

w godzinach 13:00 -15:00