Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu audiowizualnego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Stowarzyszenie Animo

Nowo powstałe Stowarzyszenie Animo działające na rzecz osób doświadczających zaburzeń lękowych takich jak nerwica, ataki paniki, wszelkie fobie jak agorafobia czy fobia społeczna, uruchomiło telefon wsparcia dla osób nimi dotkniętych. Telefon czynny jest od poniedziałku do piątku

Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19

W związku z zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie naborzeprojektów grantowych na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID 19, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie przygotowało wniosek grantowy do projektu pn. „Wsparcie działań związanych z

Program Dobry Start dla dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie uprzejmie informuje, że od 1 sierpnia 2020 r. uruchamia nabór wniosków do programu „Dobry Start” w wersji papierowej.  Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku dla rozpoczynających rok szkolny dzieci do

DARMOWE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W RAMACH GRUP WSPARCIA „RÓWNOWAŻNIA”

Fundacja ADRA Polska – ADRA Poland, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lękowi wywołanemu pandemią wirusa COVID-19, zaprasza do udziału w grupach wsparcia w ramach projektu „Równoważnia”. Do udziału w grupie może zgłosić się każdy, kto

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Powiat Łukowski przystąpił do realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem tego programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Twój Parasol

Sytuacja izolacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w związku z COVID-19

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje wsparcie kierowane do osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa.

Trwa nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd”

Przypominamy o trwającym naborze wniosków w ramach Programu „Aktywny Samorząd” Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową oraz Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wsparcie psychologiczne dla mieszkańców Powiatu Łukowskiego

Z uwagi na szczególną sytuację spowodowaną COVID – 19, a co za tym idzie koniecznością odizolowania osób odbywających obowiązkową kwarantannę, na terenie powiatu łukowskiego uruchomiono dyżury telefoniczne, pod którymi można uzyskać wesparcie psychologiczne.