Przejdź do treści

Strategia Rozwiązywania Problemow Społecznych.

Zadania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Aktywizacja Osób Niepełnosprawnych

Dane adresowe

PDF Drukuj Email

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, która realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności rodzin.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lutego 2012 r. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz Zespół do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej PCPR w Łukowie mieścił się będzie przy ul. Broniewskiego 20/26. Jednocześnie informujemy, że w każdy czwartek w punkcie informacyjnym Starostwa Powiatowego w Łukowie dyżur pełnić będzie pracownik Centrum zajmujący się rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Adres:

21 - 400 Łuków

ul. Broniewskiego 20/26

NIP 825-17-43-027

Godziny pracy PCPR:

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

PCPR Łuków
Powiat Łukowski Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego Łuków Europejski Fundusz Społeczny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Samorząd Województwa Lubelskiego Narodowa Strategia Spójności Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Serwis Ośrodków Pomocy Społecznej Niepełnosprawni - pełnosprawni w pracy Kapitał Ludzki