„Program wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie informuje o terminie naboru wniosków w ramach   „Programu wyrównywania różnic między regionami III”: w formie elektronicznej na adres pcprluk@wp.pl do dnia 02.2021 r., w formie papierowej do dnia 12.02.2021 r. Ponadto

Informacja PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował, że Zarząd PFRON podjął decyzję o możliwości przywrócenia terminu składania wniosków w Module III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Program w ramach

PFRON wydłuża terminy na składanie wniosków i realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował, że w dniu 30 października 2020 roku Zarząd PFRON podjął uchwałę 76/2020 zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu

Informacja dotycząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie informuje, iż od dnia 1 października 2020r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łukowie jest wydziałem Starostwa Powiatowego w Łukowie podległym Staroście Łukowskiemu. Wszelką korespondencję dotyczącą spraw prowadzonych przez PZdsOoN proszę

Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu audiowizualnego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Stowarzyszenie Animo

Nowo powstałe Stowarzyszenie Animo działające na rzecz osób doświadczających zaburzeń lękowych takich jak nerwica, ataki paniki, wszelkie fobie jak agorafobia czy fobia społeczna, uruchomiło telefon wsparcia dla osób nimi dotkniętych. Telefon czynny jest od poniedziałku do piątku

Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19

W związku z zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie naborzeprojektów grantowych na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID 19, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie przygotowało wniosek grantowy do projektu pn. „Wsparcie działań związanych z

Program Dobry Start dla dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie uprzejmie informuje, że od 1 sierpnia 2020 r. uruchamia nabór wniosków do programu „Dobry Start” w wersji papierowej.  Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku dla rozpoczynających rok szkolny dzieci do

DARMOWE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W RAMACH GRUP WSPARCIA „RÓWNOWAŻNIA”

Fundacja ADRA Polska – ADRA Poland, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lękowi wywołanemu pandemią wirusa COVID-19, zaprasza do udziału w grupach wsparcia w ramach projektu „Równoważnia”. Do udziału w grupie może zgłosić się każdy, kto

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Powiat Łukowski przystąpił do realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem tego programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie