„Program wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie informuje o terminie naboru wniosków w ramach   „Programu wyrównywania różnic między regionami III”:

Program „Dobry start” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych

Zamieszkujące na terenie Powiatu Łukowskiego rodziny zastępcze, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, mogą składać od dnia 1 sierpnia 2018r. wniosek w wersji tradycyjnej (papierowej) o

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Łukowie

Komunikat

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku. Z pełną treścią tego dokumentu oraz streszczeniem jego głównych założeń, warunkami dofinansowania (wysokość, zasady), oraz innymi dokumentami związanymi

Komunikat

Informujemy, że Fundacja „Sokrates” w ramach zadania zleconego przez Województwo Lubelskie działające poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie realizuje projekt, którego celem jest opracowanie i wydanie publikacji informatycznej na nośniku elektronicznym w formie strony internetowej promującej

Harmonogram grup wsparcia dla rodzin zastępczych w 2017 roku:

– 17 lutego 2017 r. (piątek) godz. 10.00 – grupa wsparcia dla rodziców zastępczych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (kl. I-III) – 16 marca 2017 r. (czwartek) godz. 10.00 – grupa wsparcia dla rodziców zastępczych dzieci

Komunikat dot. proj. Aktywny Samorząd

MODUŁ II Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd” semestr letni roku akademickiego/ szkolnego 2016/2017 mogą już składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie na ul. Broniewskiego 20/26,

Program wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie informuje o terminie naboru wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”: 1. w formie elektronicznej na adres pcprluk@wp.pl do dnia 24.02.2017 r., 2. w formie papierowej do dnia 28.02.2017

Uwaga studenci !!!

Zmiany w programie „Aktywny Samorząd 2016”.

KOMUNIKAT dotyczący dodatku wychowawczego przysługującego rodzinie zastępczej

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195) wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny