Program Dobry Start dla dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie uprzejmie informuje, że od 1 sierpnia 2020 r. uruchamia nabór wniosków do programu „Dobry Start” w wersji papierowej.  Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku dla rozpoczynających rok szkolny dzieci do

DARMOWE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W RAMACH GRUP WSPARCIA „RÓWNOWAŻNIA”

Fundacja ADRA Polska – ADRA Poland, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lękowi wywołanemu pandemią wirusa COVID-19, zaprasza do udziału w grupach wsparcia w ramach projektu „Równoważnia”. Do udziału w grupie może zgłosić się każdy, kto

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Powiat Łukowski przystąpił do realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem tego programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Twój Parasol

Sytuacja izolacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w związku z COVID-19

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje wsparcie kierowane do osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa.

Trwa nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd”

Przypominamy o trwającym naborze wniosków w ramach Programu „Aktywny Samorząd” Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową oraz Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wsparcie psychologiczne dla mieszkańców Powiatu Łukowskiego

Z uwagi na szczególną sytuację spowodowaną COVID – 19, a co za tym idzie koniecznością odizolowania osób odbywających obowiązkową kwarantannę, na terenie powiatu łukowskiego uruchomiono dyżury telefoniczne, pod którymi można uzyskać wesparcie psychologiczne.

Infolinia wsparcia psychologicznego

Informujemy, że Wojska Obrony Terytorialnej uruchomiły punkt bezpłatnej, całodobowej infolinii wsparcia psychologicznego nr 800-100-102 Od dnia 18 marca 2020 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla osób samotnych, starszych, źle znoszących izolację, czy odczuwających stan wzmożonego

INFORMACJA NA TEMAT OBSŁUGI KLIENTA

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁUKOWIE W związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w

AKTYWNY SAMORZĄD 2020

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku”: Dokument stanowi załącznik do uchwały nr 3/2020 Zarządu PFRON z dnia 7 stycznia 2020