Pożegnanie Ś.P. Lecha Dębczaka

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Lecha Dębczaka Wieloletniego Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łukowie Był serdecznym, wyrozumiałym i życzliwym przełożonym, otwartym na

Zarządzenie Nr2 /2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie z dnia 21.01.2020

w sprawie wysokości dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla indywidualnych osób niepełnosprawnych, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.  CZYTAJ

składanie wniosków drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia – SOW.

Od dnia 1 stycznia 2020 roku PFRON umożliwia wszystkim Wnioskodawcom składanie wniosków drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia – SOW. System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie informuje o terminie naboru wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”:

Uwaga studenci!

System Obsługi Wsparcia – Moduł II program „Aktywny Samorząd” W roku 2019 osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania do wykształcenia na poziomie wyższym w sem. zimowym 2019/20  w ramach Programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ II mogą składać wnioski:

Stały nabór kandydatów na rodziców zastępczych

W związku z działaniami promującymi rodzicielstwo zastępcze na terenie Powiatu Łukowskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie informuje, że prowadzi stały nabór kandydatów na rodziców zastępczych,

Zmiany w Programie Aktywny Samorząd Moduł II

Uprzejmie informujemy, że Zarząd PFRON zgodnie z uchwałą z dnia 17 lipca 2019 r. przyjął zmodyfikowany dokument pt. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku”.

Przywrócenie Obszaru C Zadania 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w Pilotażowym Programie „Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 49/2019 z dnia 17.07.2019r. podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Uwaga nowe informacje Aktywny Samorząd 2019

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku. Z pełną treścią tego dokumentu oraz streszczeniem jego głównych założeń, warunkami dofinansowania (wysokość, zasady), oraz innymi dokumentami związanymi

Komunikat dot. programu AKTYWNY SAMORZĄD

MODUŁ II Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd” semestr letni roku akademickiego/ szkolnego 2018/2019 będą mogły pobrać wnioski od 10.02.2019r. ze strony internetowej PCPR www.pcpr.lukow.pl lub w siedzibie PCPR.