Uwaga nowe informacje Aktywny Samorząd 2019

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku. Z pełną treścią tego dokumentu oraz streszczeniem jego głównych założeń, warunkami dofinansowania (wysokość, zasady), oraz innymi dokumentami związanymi

Komunikat dot. programu AKTYWNY SAMORZĄD

MODUŁ II Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd” semestr letni roku akademickiego/ szkolnego 2018/2019 będą mogły pobrać wnioski od 10.02.2019r. ze strony internetowej PCPR www.pcpr.lukow.pl lub w siedzibie PCPR.

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie informuje o terminie naboru wniosków w ramach   „Programu wyrównywania różnic między regionami III”:

Program „Dobry start” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych

Zamieszkujące na terenie Powiatu Łukowskiego rodziny zastępcze, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, mogą składać od dnia 1 sierpnia 2018r. wniosek w wersji tradycyjnej (papierowej) o

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Łukowie

Komunikat

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku. Z pełną treścią tego dokumentu oraz streszczeniem jego głównych założeń, warunkami dofinansowania (wysokość, zasady), oraz innymi dokumentami związanymi

Komunikat

Informujemy, że Fundacja „Sokrates” w ramach zadania zleconego przez Województwo Lubelskie działające poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie realizuje projekt, którego celem jest opracowanie i wydanie publikacji informatycznej na nośniku elektronicznym w formie strony internetowej promującej

Harmonogram grup wsparcia dla rodzin zastępczych w 2017 roku:

– 17 lutego 2017 r. (piątek) godz. 10.00 – grupa wsparcia dla rodziców zastępczych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (kl. I-III) – 16 marca 2017 r. (czwartek) godz. 10.00 – grupa wsparcia dla rodziców zastępczych dzieci

Komunikat dot. proj. Aktywny Samorząd

MODUŁ II Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd” semestr letni roku akademickiego/ szkolnego 2016/2017 mogą już składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie na ul. Broniewskiego 20/26,

Program wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie informuje o terminie naboru wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”: 1. w formie elektronicznej na adres pcprluk@wp.pl do dnia 24.02.2017 r., 2. w formie papierowej do dnia 28.02.2017