Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Powiat Łukowski przystąpił do realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem tego programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Twój Parasol

Sytuacja izolacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w związku z COVID-19

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje wsparcie kierowane do osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa.

Trwa nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd”

Przypominamy o trwającym naborze wniosków w ramach Programu „Aktywny Samorząd” Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową oraz Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wsparcie psychologiczne dla mieszkańców Powiatu Łukowskiego

Z uwagi na szczególną sytuację spowodowaną COVID – 19, a co za tym idzie koniecznością odizolowania osób odbywających obowiązkową kwarantannę, na terenie powiatu łukowskiego uruchomiono dyżury telefoniczne, pod którymi można uzyskać wesparcie psychologiczne.

Infolinia wsparcia psychologicznego

Informujemy, że Wojska Obrony Terytorialnej uruchomiły punkt bezpłatnej, całodobowej infolinii wsparcia psychologicznego nr 800-100-102 Od dnia 18 marca 2020 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla osób samotnych, starszych, źle znoszących izolację, czy odczuwających stan wzmożonego

INFORMACJA NA TEMAT OBSŁUGI KLIENTA

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁUKOWIE W związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w

AKTYWNY SAMORZĄD 2020

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku”: Dokument stanowi załącznik do uchwały nr 3/2020 Zarządu PFRON z dnia 7 stycznia 2020

Pożegnanie Ś.P. Lecha Dębczaka

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Lecha Dębczaka Wieloletniego Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łukowie Był serdecznym, wyrozumiałym i życzliwym przełożonym, otwartym na

Zarządzenie Nr2 /2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie z dnia 21.01.2020

w sprawie wysokości dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla indywidualnych osób niepełnosprawnych, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.  CZYTAJ