Wsparcie psychologiczne dla mieszkańców Powiatu Łukowskiego

Z uwagi na szczególną sytuację spowodowaną COVID – 19, a co za tym idzie koniecznością odizolowania osób odbywających obowiązkową kwarantannę, na terenie powiatu łukowskiego uruchomiono dyżury telefoniczne, pod którymi można uzyskać wesparcie psychologiczne.

Infolinia wsparcia psychologicznego

Informujemy, że Wojska Obrony Terytorialnej uruchomiły punkt bezpłatnej, całodobowej infolinii wsparcia psychologicznego nr 800-100-102 Od dnia 18 marca 2020 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla osób samotnych, starszych, źle znoszących izolację, czy odczuwających stan wzmożonego

INFORMACJA NA TEMAT OBSŁUGI KLIENTA

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁUKOWIE W związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w

AKTYWNY SAMORZĄD 2020

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku”: Dokument stanowi załącznik do uchwały nr 3/2020 Zarządu PFRON z dnia 7 stycznia 2020

Pożegnanie Ś.P. Lecha Dębczaka

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Lecha Dębczaka Wieloletniego Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łukowie Był serdecznym, wyrozumiałym i życzliwym przełożonym, otwartym na

Zarządzenie Nr2 /2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie z dnia 21.01.2020

w sprawie wysokości dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla indywidualnych osób niepełnosprawnych, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.  CZYTAJ

składanie wniosków drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia – SOW.

Od dnia 1 stycznia 2020 roku PFRON umożliwia wszystkim Wnioskodawcom składanie wniosków drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia – SOW. System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie informuje o terminie naboru wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”:

Uwaga studenci!

System Obsługi Wsparcia – Moduł II program „Aktywny Samorząd” W roku 2019 osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania do wykształcenia na poziomie wyższym w sem. zimowym 2019/20  w ramach Programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ II mogą składać wnioski:

Stały nabór kandydatów na rodziców zastępczych

W związku z działaniami promującymi rodzicielstwo zastępcze na terenie Powiatu Łukowskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie informuje, że prowadzi stały nabór kandydatów na rodziców zastępczych,