aktualności

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

Powiat Łukowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej […]

aktualności

Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”

Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”, przygotowana przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 skierowana jest do wszystkich obywateli, w szczególności do opiekunów dzieci i […]