aktualności

WYPOŻYCZALNIA TECHNOLOGII WSPOMAGAJĄCYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – Program Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

Celem programu „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością” jest zapewnienie dostępności do technologii wspomagających, zaawansowanych rozwiązań technologicznych, dzięki którym osoby z niepełnosprawnościami mogą zwiększać swoje szanse na niezależne życie i pełny udział we wszystkich […]

aktualności

10 listopada 2023r. dniem wolnym od pracy

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie z dnia 16 października 2023 r., dzień 10 listopada 2023r. został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w […]

aktualności

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

Powiat Łukowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej […]

aktualności

Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”

Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”, przygotowana przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 skierowana jest do wszystkich obywateli, w szczególności do opiekunów dzieci i […]