PCPR
aktualności

Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu audiowizualnego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”