Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr PCPR.RA.241.1.2.2021 z dnia 19.07.2021 r.

PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie informuje, iż unieważnia postępowanie dotyczące świadczenia usług opiekuńczych w formie opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” wdrażanym w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie Agnieszka Krawczyk.

/-/