Stały nabór kandydatów na rodziców zastępczych

W związku z działaniami promującymi rodzicielstwo zastępcze na terenie Powiatu Łukowskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie informuje, że prowadzi stały nabór kandydatów na rodziców zastępczych,
gotowych podjęcia się opieki nad dziećmi, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach naturalnych. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie,
ul. Broniewskiego 20/26, 21-400 Łuków

lub prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 25 798 99 13, 507 070 245

pozwól mi dołączyć do twojej rodziny