Komunikat

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe
obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.
Z pełną treścią tego dokumentu oraz streszczeniem jego głównych założeń, warunkami
dofinansowania (wysokość, zasady), oraz innymi dokumentami związanymi z realizacją
programu, można zapoznać się na witrynie internetowej PFRON pod adresem:
https://www.pfron.org.pl
Osoby niepełnosprawne zainteresowane pomocą finansową w uzyskaniu wykształcenia na
poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd” Moduł II w 2018 roku mogą
składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie na ul. Broniewskiego
20/26, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 15.00 począwszy od dnia:
01.03.2018r. do dnia 30.03.2018r. – semestr letni roku akademickiego 2017/2018
01.09.2018r. do dnia 10.10.2018r. – semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019
Wnioski w ramach Modułu I dla osób zainteresowanych pomocą w likwidacji barier
utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w 2018 roku będzie można składać w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie na ul. Broniewskiego 20/26, od
poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 15.00 począwszy od dnia:
16.04.2018r. do dnia 30.08.2018r.

Druki wniosków są w przygotowaniu, będą dostępne w późniejszym terminie i
będzie je można pobrać z zakładki druki do pobrania, w ramach programu
,,Aktywny samorząd”.
Prosimy o rzetelne i uważne wypełnianie wniosków, co w sposób istotny skróci
czas ich rozpatrywania i oczekiwania na wypłatę dofinansowania.