Informacja dotycząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie informuje, iż od dnia 1 października 2020r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łukowie jest wydziałem Starostwa Powiatowego w Łukowie podległym Staroście Łukowskiemu. Wszelką korespondencję dotyczącą spraw prowadzonych przez PZdsOoN proszę kierować na adres:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Broniewskiego 20/26
21-400 Łuków