CIDON -Punkt Informacyjno Doradczy dla osób z niepełnosprawnością w Łukowie

Oddział Lubelski PFRON wprowadził pilotażowy program, zakładający otwarcie czterech punktów zamiejscowych Centrum Informacyjno-Doradczego dla Osób z Niepełnosprawnością (CIDON). Nowe placówki znajdą się w Zamościu, Łukowie, Chełmie i Białej Podlaskiej, co ma umożliwić równy dostęp do informacji i wsparcia dla osób z niepełnosprawnością na terenie całego województwa.
Cidon w Łukowie, znajduje się w placówce ZUS przy ulicy Kardynała S. Wyszyńskiego 56. Zaprasza do skorzystania z usług od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 -15.15 lub podczas kontaktu telefonicznego pod numerem 539261996.
Cel powstania centrów
Centra powstały z myślą o osobach poszukujących informacji i pomocy, zwłaszcza związanej z niepełnosprawnością. Działalność CIDON obejmuje szeroki zakres informacji, m.in. dotyczących programów PFRON, projektów organizacji pozarządowych, systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, oraz instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnością.
Działania CIDON
CIDON podejmuje konkretne działania mające na celu pomoc osobom z niepełnosprawnością, takie jak wsparcie w wypełnianiu dokumentów, umawianie wizyt w odpowiednich jednostkach czy instytucjach oraz weryfikacja załatwienia spraw na rzecz danej osoby.
CIDON obsługuje również wnioski o wypożyczenie sprzętu, udziela informacji i pomocy przy sprawdzeniu dostępności potrzebnego sprzętu, wypełnieniu dokumentów i złożeniu wniosku.
Otwarcie punktów zamiejscowych CIDON stanowi istotny krok w kierunku zapewnienia kompleksowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością w regionie, a inicjatywa ta wpisuje się w dążenie do stworzenia równych szans dla wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego.