Uwaga! Zmiana terminów w programie Aktywny Samorząd!

Moduł I

W związku z wydłużającą się procedurą opracowywania szczegółowych zasad oraz formularzy wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd zmianie ulega termin przyjmowania wniosków w Module I. Formularze wniosków wraz z załącznikami będą dostępne na stronie internetowej oraz siedzibie PCPR od 04 kwietnie br. z tym dniem rozpoczniemy również przyjmowanie wniosków. Wnioski będą przyjmowane w sposób ciągły do 30.08.2016r., od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 15.00.

Moduł II

Z uwagi na niedogodności dla osób niepełnosprawnych z powodu skrócenia czasu przewidzianego na przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach pierwszego cyklu rozpatrywania wniosków informujemy, iż termin składania wniosków został przedłużony do dnia 15.04.2016 r. W związku z powyższym wnioski można składać w siedzibie PCPR od dnia 15.03.16 r. do dnia 15.04.16 r. od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 15.00.