Turnus rehabilitacyjny – ważna informacja

PCPR

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 14 maja 2021 zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 poz. 905) warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika tego turnusu z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19.

Konieczność wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2 lub okazania potwierdzenia zaszczepienia się przeciwko COVID-19 stosuje się odpowiednio do opiekuna uczestnika turnusu rehabilitacyjnego.

Podstawą wykonania testu diagnostycznego finansowanego ze środków publicznych jest skierowanie wystawione:

1. po dokonaniu zgłoszenia za pośrednictwem formularza udostępnionego prze ministra właściwego do spraw zdrowia (link poniżej)

https://form.www.gov.pl/ankieta/632368/zgloszenie-na-test-na-koronawirusa-przed-turnusem-rehabilitacyjnym.html

2. przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.