Trwa nabór wniosków w ramach Modułu I programu Aktywny Samorząd

Przypominamy o trwającym naborze wniosków w ramach Modułu I programu Aktywny Samorządwnioski można składać do 31.08.2022 r.

W 2022 roku w ramach programu Aktywny Samorząd zawarto umowy dofinansowania na łączną kwotę 281.109,97 zł.

Środki w wysokości 126.896,47 zł zostały przekazane Wnioskodawcom zgodnie z zawartymi umowami dofinansowania.

Wnioski można składać w wersji papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie, ul. Broniewskiego 20/26, 21-400 Łuków lub w wersji elektronicznej za pomocą platformy SOW – www.sow.pfron.org.pl

Szczegółowe informacje pod nr tel. 501 896 329