Przywrócenie Obszaru C Zadania 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w Pilotażowym Programie „Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 49/2019 z dnia 17.07.2019r. podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

w ramach Obszaru C Zadanie 1. Wnioski przyjmowane są do 31 sierpnia 2019 r.

Szczegółowe informacje oraz wnioski do programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Łukowie (ul. Broniewskiego 20/26, 21-400 Łuków tel. 257989913, w. 68) bądź na stronie internetowej www.pcprlukow.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”.