Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

  • od dnia 1 października 2020r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łukowie jest wydziałem Starostwa Powiatowego w Łukowie podległym Staroście Łukowskiemu. Wnioski PZON dostępne są w BIP-ie Starostwa Powiatowego w dziale Poradnik Interesanta

Zespół ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej


Program wyrównywania różnic między regionami III


Usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej