5 stycznia 2024 r. dniem wolnym od pracy

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem
Nr 15/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łukowie z dnia
12 grudnia 2023r., dzień 5 stycznia 2024r.
został ustalony dniem wolnym od pracy dla
pracowników Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Łukowie.