Zmiany w Programie Aktywny Samorząd Moduł II

Uprzejmie informujemy, że Zarząd PFRON zgodnie z uchwałą z dnia 17 lipca 2019 r. przyjął zmodyfikowany dokument pt. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku”.

Wprowadzona została możliwość uzyskania, przez studentów i pozostałych adresatów Modułu II programu, dodatkowych 800 zł. Dotyczy to wyłącznie osób, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożą wniosek o dofinansowanie kształcenia na poziomie wyższym w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez PFRON – SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON).

Aktualnie trwają prace nad nowym formularzem wniosku (będzie on obowiązywał zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej), a o jego dostępności powiadomimy Państwa niezwłocznie odrębnym komunikatem.

Prosimy o śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie.