Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr PCPR.RA.241.1.1.2021 z dnia 06.07.2021 r.

PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie informuje, iż unieważnia postępowanie dotyczące świadczenia usług opiekuńczych w formie opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” wdrażanym w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Uzasadnienie: dnia 12.07.2021 roku o godz. 14.00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o zapytanie ofertowe  na świadczenia usług opiekuńczych. Do dnia wyznaczonego terminu nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. Zgodnie z powyższym zamawiający unieważnia postępowanie nr PCPR.RA.1.1.2021.