Zarządzenie nr 8/2022 Starosty Łukowskiego z dnia 10 marca 2022r.

PCPR

Zarządzenie Nr 8/2022 Starosty Łukowskiego z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ustalenia w roku 2022 średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej i średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Łukowski.

Zarządzenie Starosty Łukowskiego 8-2022