Zarządzenie nr 6/2022 Starosty Łukowskiego z dnia 11 lutego 2022 r.

PCPR

Zarządzenie nr 6/2022 Starosty Łukowskiego z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia w roku 2022 średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej i średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Łukowski

Zarządzenie nr 6-2022 Starosty Łukowskiego

Pobierz PDF