Zapytanie ofertowe nr PCPR.RA.241.1.3.2021 na świadczenie usług opiekuńczych w formie opieki wytchnieniowej

PCPR

Zapytanie ofertowe nr PCPR.RA.241.1.3.2021 na świadczenie usług opiekuńczych w formie opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego Programu „Opieka wytchnieniowa– edycja 2021” wdrażanym w ramach Funduszu Solidarnościowego

Zapytanie ofertowe 

Wzór umowy na realizację programu

Załącznik nr 1 – Resortowy Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Załącznik nr 2 – Załącznik nr 7 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Załącznik nr 3 – Ocena potrzeby wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej

Załącznik nr 4 – Załącznik nr 9 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021