Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza osoby niepełnosprawne i ich opiekunów do wypełnienia ankiety badawczej on-line.

Ankieta pozwoli zobrazować, jak kształtuje się aktywność społeczna i obywatelska osób niepełnosprawnych oraz jakie są w tym zakresie potrzeby. Ważnym zagadnieniem jest również poznanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie kontaktów z administracją publiczną.

Ankieta jest dostępna do wypełnienia w terminie do 6 września 2022 r.

Poniżej link do ankiety

https://forms.office.com/r/L67G2bn1F9