Wsparcie psychologiczne dla mieszkańców Powiatu Łukowskiego

Z uwagi na szczególną sytuację spowodowaną COVID – 19, a co za tym idzie koniecznością odizolowania osób odbywających obowiązkową kwarantannę, na terenie powiatu łukowskiego
uruchomiono dyżury telefoniczne, pod którymi można uzyskać wesparcie psychologiczne.
Pomoc w postaci interwencji kryzysowej w celu przywrócenia równowagi psychicznej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w formie rozmowy telefonicznej udzielana będzie
przez:
1. Specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w godz. 7.00-15.00, tel. 667 987 876,
2. Psychologa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie w godz. 13.00 -19.00, tel. 507 070 245.
3. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Łukowie, która zapewnia dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom telefoniczne konsultacje i wsparcie psychologiczne
w godz. 9.00-15.00, tel. 25 798 21 19.