Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19

W związku z zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie naborzeprojektów grantowych na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID 19, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie przygotowało wniosek grantowy do projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19″, współfinansowanego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach w/w projektu Powiat Łukowski otrzymał dofinansowanie w łącznej kwocie 705 577,65 zł z rzeznaczeniem na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID-19.
Środki z Projektu zostaną przekazane dla:
-DPS w Łukowie 223 739,55 zł (środki z Unii Europejskiej 188 567,69 zł – 84,28%, środki z Budżetu Państwa 35 171,86 zł – 15,72%)
-DPS Ryżki: ŁĄCZNIE 481 838,10 zł (środki z Unii Europejskiej 406 093,15 zł – 84,28%, środki z Budżetu Państwa 75 744,95 zł – 15,72%)
Cieszymy się i jesteśmy dumni, że mogliśmy przyczynić się do pozyskania środków dla Domów Pomocy Społecznej z terenu powiatu łukowskiego.