Wolne miejsca w domach pomocy społecznej

PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie informuje, że Powiat Łukowski dysponuje wolnymi miejscami w domach pomocy społecznej:

1. Dom Pomocy Społecznej w Łukowie – (dom dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – chłopcy).

2. Dom Pomocy Społecznej w Ryżkach – dom dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i osób przewlekle psychicznie chorych.

3. Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Woli Gułowskiej – dla osób w podeszłym wieku – kobiet i mężczyzn).

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca 2022 r:

Dom Pomocy Społecznej w Łukowie – 5.538,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Ryżkach – 4.762,00 zł

Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Woli Gułowskiej – 3.506,00 zł