Uwaga nowe informacje Aktywny Samorząd 2019

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań
oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny
samorząd” w 2019 roku. Z pełną treścią tego dokumentu oraz streszczeniem jego
głównych założeń, warunkami dofinansowania (wysokość, zasady), oraz innymi
dokumentami związanymi z realizacją programu, można zapoznać się na witrynie
internetowej PFRON pod adresem:
https://www.pfron.org.pl
Osoby niepełnosprawne zainteresowane pomocą finansową w uzyskaniu wykształcenia na
poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd” Moduł II w 2019 roku mogą
składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie na ul. Broniewskiego
20/26, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 15.00 począwszy od dnia:
01.03.2019r. do dnia 30.03.2019r. – semestr letni roku akademickiego 2018/2019
01.09.2019r. do dnia 10.10.2019r. – semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020
Wnioski w ramach Modułu I dla osób zainteresowanych pomocą w likwidacji barier
utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w 2019 roku będzie można składać w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie na ul. Broniewskiego 20/26, od
poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 15.00 począwszy od dnia:
15.05.2019r. do dnia 31.08.2019r.
Druki wniosków będzie można pobrać z zakładki druki do pobrania, w ramach
programu ,,Aktywny samorząd”

  • od dnia 10.02.2019r. – dla Modułu II
  • od dnia 01.04.2019r. – dla Modułu I

Prosimy o rzetelne i uważne wypełnianie wniosków, co w sposób istotny skróci
czas ich rozpatrywania i podjęcia decyzji.