Trwa nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd”

Przypominamy o trwającym naborze wniosków w ramach Programu „Aktywny Samorząd” Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową oraz Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Termin składania wniosków:
dla Modułu I:
do 31.08.2020 r.
dla Modułu II:
do 31.03.2020 r. – dotyczy semestru letniego 2019/20 od 01.09.2020 r. do 10.10.2020 r. – dotyczy semestru zimowego 2020/21
W bieżącym roku znacząco ułatwiliśmy osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu, gdyż od dnia 1 marca br. wniosek o dofinansowanie składa się przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW): SOW Bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier. Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

  • uzyskanie informacji,
  • wypełnienie wniosku,
  • podpisanie i złożenie wniosku,
  • dokonanie uzupełnień,
  • zapoznanie się ze wzorem umowy,
  • rozliczenie dofinansowania.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie ul. Broniewskiego 20/26, pokój nr 9, tel. 501-896-329 lub
257989913 w. 68 oraz pod adresem www.pfron.org.pl lub www.pcpr.lukow.pl
W związku z sytuację epidemiologiczną rekomendujemy załatwianie wszelkich możliwych spraw drogą elektroniczną lub telefoniczną pod nr telefonu 501-896-329.

Serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku!