Świadczenie usług opieki wytchnieniowej 2021 – zapytanie ofertowe

PCPR

ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usług opiekuńczych w formie opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego Programu „Opieka wytchnieniowa– edycja 2021” wdrażanym w ramach Funduszu Solidarnościowego

Tryb postępowania:
Zamówienie nie przekracza kwoty 130 000,00 zł i zgodnie z art.2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) nie podlega jej przepisom.

Zamawiający:  Powiat Łukowski reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  z siedzibą w Łukowie, ul. Broniewskiego 20/26.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2021r.

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe 

Wzór umowy na realizację programu

Załącznik nr 1 – Resortowy Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Załącznik nr 2 – Załącznik nr 7 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Załącznik nr 3 – Ocena potrzeby wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej

Załącznik nr 4 – Załącznik nr 9 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021