Spotkanie Grupy Wsparcia

W dniu 08 sierpnia 2015r. odbędzie się w tutejszym Centrum spotkanie Grupy

Wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych.

Na spotkanie zapraszamy wszystkie chętne rodziny, które chcą się podzielić swoimi

doświadczeniami oraz przeżyciami w związku z pełnieniem funkcji rodzica zastępczego. Na

spotkanie zapraszamy zarówno  rodziny z wieloletnim stażem jak i te które dopiero

rozpoczynają pełnić  tę tak  ważną i odpowiedzialną funkcję. Przyjęcie nowego dziecka do

rodziny jest wyzwaniem dla wszystkich członków rodziny i często zakłóca równowagę

rodzin, dlatego tak ważne jest udzielanie wsparcia i pomocy od samego początku.

Chcielibyśmy pomóc Państwu rozwiązywać problemy, z którymi na co dzień jako

rodzice zastępczy się stykacie, umożliwić Państwu kontakt z osobami, które mają podobne

doświadczenia i problemy oraz zapewnić stałe wsparcie i pomoc.

Zastępca dyrektora

Agnieszka Krawczyk