składanie wniosków drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia – SOW.

Od dnia 1 stycznia 2020 roku PFRON umożliwia wszystkim Wnioskodawcom składanie
wniosków drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia – SOW.

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby
Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski
o wsparcie finansowane przez PFRON.
Zostały aktywowane nabory wniosków na dofinansowanie udziału w turnusach
rehabilitacyjnych oraz na dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych.
Wniosek o dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz wniosek na przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze będzie można złożyć w formie elektronicznej bez
wychodzenia z domu. Należy podkreślić, że poprzez System SOW będzie można złożyć
wniosek również w dzień wolny od pracy, podczas gdy wnioski papierowe będą przyjmowane
przez jednostki samorządu tylko w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w
godz. 8.00 – 14.00.
Więcej informacji: TUTAJ