Rusza nabór wniosków w programie “Opieka wytchnieniowa”

Opieka wytchnieniowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa’’ – edycja 2021.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Usługa opieki wytchnieniowej może być świadczona w wymiarze max. 20 godzin łącznie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego / terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji / dietetyki dla 1 opiekuna do wykorzystania w okresie realizacji zadania.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

–  dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

–  członków rodzin osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Planowane jest objęcie pomocą 45 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Powiatu Łukowskiego do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie ul. Broniewskiego 20/26, tel. 25 798 9913 w. 65 email: agoss@pcpr.lukow.pl

oraz składania Kart zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2021 wraz z załącznikami.

Szczegółowe informacje nt. Programu znajdują się na stronie internetowej www.pcpr.lukow.pl w zakładce Opieka wytchnieniowa – edycja 2021.