Regulaminu Pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie

PCPR

Zarządzenia nr 12/2021 Dyrektora PCPR w Łukowie z dnia 16 listopada 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie.

Regulamin pracy 2021r

Zobacz PDF