„Program wyrównywania różnic między regionami III”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie informuje o terminie naboru wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”:

  1. w formie elektronicznej na adres pcprluk@wp.pl do dnia 11.04.2016 r.,
  2. w formie papierowej do dnia 15.04.2016 r.

Ponadto informujemy, że wniosek nalezy złożyć zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej.

Wnioski złożone po terminie, niekompletne oraz niespełniające wymogów Programu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Druk wniosku :

Założenia, warunki jakie winni spełnić wnioskodawcy, procedury realizacji Programu zamieszczone są TUTAJ .

Kliknij aby pobrać wniosek.