Program wyrównywania różnic między regionami III w roku 2022

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie informuje o terminie naboru wniosków w ramach   „Programu wyrównywania różnic między regionami III”:

  1. w formie elektronicznej na adres sekretariat@pcpr.lukow.pl  do dnia 07.02.2022 r.,
  2. w formie papierowej do dnia 14.02.2022 r.

Ponadto informujemy, że wniosek należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej.

Wnioski złożone po terminie, niekompletne oraz niespełniające wymogów Programu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Druk wniosku  : Wniosek dla Beneficjentów

Założenia, warunki jakie winni spełnić wnioskodawcy,  procedury realizacji Programu  zamieszczone są na stronie  www.pfron.org.pl.