„Program wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie informuje o terminie naboru
wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”:

1. w formie elektronicznej na adres pcprluk@wp.pl do dnia
06.02.2020 r.,
2. w formie papierowej do dnia 08.02.2020 r.
Ponadto informujemy, że wniosek należy złożyć zarówno w wersji
elektronicznej jak i papierowej.
Wnioski złożone po terminie, niekompletne oraz niespełniające wymogów
Programu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Druk wniosku TUTAJ
Założenia, warunki jakie winni spełnić wnioskodawcy, procedury realizacji
Programu zamieszczone są na stronie www.pfron.org.pl .