„Program wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie informuje o terminie naboru wniosków w ramach   „Programu wyrównywania różnic między regionami III”:

  1. w formie elektronicznej na adres pcprluk@wp.pl do dnia 02.2019 r.,
  2. w formie papierowej do dnia 08.02.2019r.

Ponadto informujemy, że wniosek  należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej.

Wnioski złożone po terminie, niekompletne oraz niespełniające wymogów Programu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Druk wniosku  : POBIERZ

Założenia, warunki jakie winni spełnić wnioskodawcy,  procedury realizacji Programu  zamieszczone są na stronie  www.pfron.org.pl .