Program wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie informuje o terminie naboru wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”:
1. w formie elektronicznej na adres pcprluk@wp.pl do dnia 24.02.2017 r.,
2. w formie papierowej do dnia 28.02.2017 r.

Ponadto informujemy, że wniosek należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej.
Wnioski złożone po terminie, niekompletne oraz niespełniające wymogów Programu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Założenia, warunki jakie winni spełnić wnioskodawcy, procedury realizacji

Programu zamieszczone są na TEJ stronie.