Podpisanie umów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

W dniu 11.08.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Łukowie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Starosta Łukowski – Dariusz Szustek, Wicestarosta Łukowski – Janusz Kozioł, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie – Agnieszka Krawczyk, Wójt Gminy Serokomla – Piotr Chaber, Wójt Gminy Stoczek Łukowski – Marek Czub oraz Wójt Gminy Stanin – Krzysztof Kazana.

Podczas spotkania Starosta Łukowski oraz Wicestarosta podpisali umowy na realizację projektów w  Gminie Serokomla, Gminie Stoczek Łukowski i Gminie Stanin w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”, którego realizatorem w Powiecie Łukowskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie.

Środki pozyskane przez Powiat Łukowski z PFRON w ramach w/w programu to:

309 981,93 zł, które zostaną przeznaczone na realizację następujących projektów:

– „Gmina bez barier”- dobudowa zewnętrznej windy w budynku urzędu gminy. Realizatorem projektu jest Gmina Serokomla. Koszt całkowity projektu 201 807,30 zł w tym: 131 175,30 zł udział własny, 70 632 zł środki PFRON.

– „Urząd bez barier”- dobudowa zewnętrznej windy do budynku urzędu miasta i gminy oraz pomieszczenia higieniczno – sanitarnego. Realizatorem projektu jest Gmina Stoczek Łukowski w porozumieniu z Miastem Stoczek Łukowski. Koszt całkowity projektu 681 507,52 zł w tym: 531 507,52 zł udział własny; 150 000 zł środki PFRON.

– „Likwidacja barier w urzędzie Gminy Stanin”- dobudowa zewnętrznej windy w budynku urzędu gminy. Realizatorem projektu jest Gmina Stanin. Koszt całkowity projektu 255 285,53 zł w tym: 165 935,60 zł udział własny; 89 349,93 zł środki PFRON.