PCPR informuje o wyniku naboru konkursowego Opieka Wytchnieniowa

PCPR

W wyniku naboru konkursowego nr RA.241.1.3.2021 ogłoszonego na realizację zadania pod nazwą  Świadczenie usług opiekuńczych w formie opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” PCPR w Łukowie informuje, iż wpłynęła tylko 1 oferta: PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA Marta Borkowska ul. Staropijarska 6D, 21-400 Łuków.
Oferta spełnia wymogi naboru i z tą firmą zostanie podpisana umowa na realizację zadania.