Nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie prowadzi nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Osoby chętne do wzięcia udziału w programie prosimy o pobranie i wypełnienie poniżej zamieszczonych dokumentów i dostarczenie ich na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie ul. Broniewskiego 20/26, 21-400 Łuków lub za pośrednictwem e-maila: sekretariat@pcpr.lukow.pl

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE BĘDĄ PRZYJMOWANE OD 14.03.2022 r.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 25 798 9913 w. 65

Dokumenty do pobrania dla osoby niepełnosprawnej:

Do Karty zgłoszenia osoba niepełnosprawna/rodzic/opiekun prawny powinien dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Dokumenty do pobrania dla asystenta osoby niepełnosprawnej:

Zgłoszenia mogą dokonać osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie prawni.

W przypadku zakwalifikowania się do programu i realizacji usług AOON konieczne będą następujące dokumenty:

– karta realizacji usług AOON

– ewidencja przebiegu pojazdu

– zakres czynności AOON

Pełna treść Programu w wersji PDF: Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022