Komunikat

Informujemy, że Fundacja „Sokrates” w ramach zadania zleconego przez Województwo Lubelskie działające poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie realizuje projekt, którego celem jest opracowanie i wydanie publikacji informatycznej na nośniku elektronicznym w formie strony internetowej promującej aktywność osób z niepełnosprawnością funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego.
W związku z powyższym tut. Centrum zbiera informacje nt. osób z niepełnosprawnością funkcjonujących na terenie powiatu łukowskiego, które z racji swoich osiągnięć osobistych, pomimo ciężkiej niepełnosprawności ukończyły studia, osiągnęły sukces zawodowy, naukowy, artystyczny, sportowy luz z zakresu swoich działań prospołecznych na poziomie lokalnym, krajowym, a być może nawet międzynarodowym i mogą stanowić przykład dla innych członków społeczeństwa.

Zwięzłe, ogólnie dostępne informacje dot. ww. osób prosimy przedkładać w tut. Centrum do dnia 25.08.2017r.