Komunikat dot. programu AKTYWNY SAMORZĄD

MODUŁ II
Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie
wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd” semestr letni roku akademickiego/
szkolnego 2018/2019 będą mogły pobrać wnioski od 10.02.2019r. ze strony internetowej
PCPR www.pcpr.lukow.pl lub w siedzibie PCPR.Termin składania wniosków: od 01.03.2019r. do dnia 30.03.2019r. pocztą tradycyjną lub w
siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie na ul. Broniewskiego 20/26,
od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 15.00.
Kolejny nabór wniosków na semestr zimowy roku akademickiego/szkolnego 2019/2020
przewidywany jest w terminie od dnia 01.09.2019r. do dnia 10.10.2019r.
MODUŁ I
Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2019 r. w ramach
Moduł I mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie na ul.
Broniewskiego 20/26 – od dnia 15.04.2019 r. do dnia do 30.08.2019r.
Druki wniosków będą dostępne od dnia 10.02.2019r. na stronie PCPR w zakładce druki
do pobrania, zakładka ,,Aktywny samorząd” .
Prosimy o rzetelne i uważne wypełnianie wniosków, co w istotny sposób skróci czas ich
rozpatrywania i podjęcia decyzji.