Informacja o zorganizowanym szkoleniu

W dniu 13.06.2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie

zorganizowało szkolenie dla rodzin zastępczych, które miało na celu podnoszenie kwalifikacji

rodziców zastępczych, a głównym tematem było uświadomienie skuteczności chwalenia

dzieci, pokazania prawidłowego komunikatu pochwały i różnicy pomiędzy oceną a pochwałą.

Wzięło w nim udział 16 rodzin. Szkolenie przeprowadziła Pani Sylwia Cygan –  psycholog,

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Na początku spotkania wszyscy uczestnicy szkolenia prowadzący oraz uczestnicy

przedstawili się (powiedzieli jak mają na imię, ile i w jakim wieku mają dzieci, a także jakie

mają imiona). Na wstępie prowadzący powiedział kilka słów o pochwałach, docenianiu oraz

wpływu doświadczeń z dzieciństwa na poczucie własnej wartości. Następnie rodzice

zastępczy mieli wykonać „burzę mózgów” odpowiadając na pytanie: DLACZEGO NIE

WARTO CHWALIĆ DZIECI? Uczestnicy szkolenia zostali podzielenia na grupy 2-3

osobowe tak, aby w grupie nie być z współmałżonkiem. Ich zadaniem było przypomnienie

sobie konkretnej sytuacji z okresu dzieciństwa lub życia dorosłego, gdy ktoś ich docenił,

pochwalił. Następnie w parach opowiadali sobie o tym, co wówczas czuli, co myśleli i jak się

zachowali lub mieli ochotę zachować w reakcji na docenienie, którego doświadczyli.

Następnie rodzice zastępczy omówili to, co wypracowali w grupach, powiedzieli o uczuciach,

myślach i zachowaniach. Prowadzący dokonał analizy: skąd mogą wziąć się nieprzyjemne

uczucia bądź myśli w reakcji na docenienie?. Poprzez wykonanie przez uczestników zadania

dotyczącego oceny i docenienia wysnuliśmy wnioski jak chwalić dzieci, a także znaleźliśmy

różnicę pomiędzy pochwałą a oceną. Prowadzący omówił ogólne zasady dotyczące

formułowania pochwał, a także powiedział co może zepsuć pochwałę, czyli antypochwały.

Na zakończenie uczestnicy krótko przedstawili jaką pochwałę skierowaliby do

swojego dziecka, a także  powiedzieli z jaką myślą, uczuciem, refleksją kończą spotkanie.