Informacja o zorganizowanej grupie wsparcia

W dniu 28 listopada 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łukowie przy ul Piłsudskiego 17 w godz. 12:00- 14:00 odbyło się spotkanie grupy wsparcia dla osób sprawujących pieczę zastępczą nad dziećmi.  Tematem analizowanym podczas posiedzenia była komunikacja werbalna i niewerbalna w rodzinie.Skupiono się między innymi na właściwym wypowiadaniu komunikatów oraz znaczeniu w życiu codziennym posiadanych umiejętności   prawidłowego słuchania drugiej osoby. Uczestnicy grupy wsparcia dzielili się swoimi doświadczeniami, udzielali nawzajem porad i wskazówek dotyczących  konkretnych sytuacji. Nad całokształtem i przebiegiem spotkania czuwała osoba, reprezentująca organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie.