INFORMACJA O ZORGANIZOWANEJ GRUPIE WSPARCIA

W dniu 13 lutego 2016 roku w siedzibie PCPR w Łukowie przy ul. Broniewskiego 20/26 w godz. 10:00 – 12:00 odbyło się spotkanie grupy wsparcia dla osób sprawujących pieczę zastępczą nad dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (kl. I – III). Tematem rozważanym podczas posiedzenia było zachęcanie dzieci do samodzielności.

Uczestnicy grupy wsparcia dzielili się swoimi doświadczeniami, udzielali nawzajem porad i wskazówek dotyczących  konkretnych sytuacji. Nad całokształtem i przebiegiem spotkania czuwała osoba, reprezentująca organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Łukowie.

Kolejne spotkanie grupy wsparcia osób sprawujących pieczę zastępczą dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (kl. I – III) zaplanowane jest na 16 kwietnia 2016r.  w siedzibie PCPR przy  ul. Broniewskiego 20/26.