INFORMACJA O SZKOLENIU DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie w dniu 30.01.2016r. zorganizowało szkolenie dla rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze.  W spotkaniu uczestniczyło 14 rodzin z czego jedna rodzina to kandydaci na rodzinę zastępczą spokrewnioną.

Tematami przedstawionymi grupie szkolonych osób były piecza zastępcza i jej formy oraz wpływ postaw rodzicielskich na zachowania dzieci. Prowadząca szkolenie – pracownica organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie,  omówiła szczegółowo powyższe zagadnienia, a rodziny współuczestniczyły w dyskusji związanej z tematem.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia potwierdzające ich udział w szkoleniu.

Kolejne szkolenia będą organizowane według zapotrzebowania, a informacja o terminie i miejscu ich prowadzenia będzie przesłana bezpośrednio do osób zainteresowanych.