INFORMACJA O KOSZCIE UTRZYMANIA W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ I PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W 2016 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie informuje, że 23.02.2016 r. zostało opublikowane Zarządzenie Starosty Łukowskiego w sprawie ustalenia w roku 2016 średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej i kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Łukowski. W związku z powyższym nowa odpłatność  obowiązuje od dnia. 01.03.2016 r.

(zarządzanie do pobrania)