Informacja dotycząca programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie przystąpiło do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W związku z tym, iż zainteresowanie Programem jest bardzo duże, a ilość złożonych kart zgłoszeniowych przekroczyła limit uczestników Programu, na które Powiat Łukowski uzyskał dofinansowanie uprzejmie informujemy, iż karty które będą wpływały od dnia 15 marca 2023 roku będą przyjmowane na listę rezerwową.